हाम्रोबारेमा

E-agro News हिपात कृषि साप्ताहिकको अनलाइन संस्करण हो । कृषि कर्ममा लाग्नेहरु कमजोर हुन्छन्, उनीहरुले राम्रो खान सक्दैनन्, राम्रो लगाउन सक्दैनन्, राम्रो जीवन शैली विताउन सक्दैनन् भन्ने सोंच धेरै नेपालीमा पाइन्छ । हामी त्यो सोंच बदल्न चाहान्छौं ।